Γεφύρι Πλάκας

Το 2019, κατά τη διάρκεια ανακατασκευής του ιστορικού γεφυριού της Πλάκας στην περιοχή Τζουμέρκα, η NEOTEK προμήθευσε και εγκατέστησε όργανα μετρήσεων για την παρακολούθηση μηχανικών φορτίων κατά την κατασκευή αλλά και μετά την αποπεράτωση του έργου.  Πιο συγκεκριμένα, τοπογραφικοί στόχοι, ρωγμόμετρα και παραμορφωσίμετρα με αυτογραφικό καταγραφικό εγκαταστάθηκαν στο γεφύρι για την μόνιμη παρακολούθηση του. Τα…

ΔΕΗ Σταθμός Πτολεμαΐδας

Το 2018, η NEOTEK προμήθευσε και εγκατέστησε επιμηκυνσιόμερα και σύστημα  τηλεμετρικού ελέγχου και αυτόματης καταγραφής δεδομένων στα πλαίσια  κατασκευής της νέας, 5ης ενεργειακής μονάδας της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα, για την παρακολούθηση της δομικής ακεραιότητας των μεταλλικών πλευρικών τοιχίων.

Σήραγγα Σκίρων

Στις αρχές του 2017, η ΝΕΟΤΕΚ προμήθευσε και εγκατέστησε ρωγμόμετρα δονούμενης χορδής σε σήραγγα που βρίσκεται στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Κορίνθου. Ένα αυτόματο καταγραφικό συλλογής δεδομένων εγκατεστημένο σε κεντρικό σημείο εσωτερικά της σήραγγας  επιτρέπει στον ιδιοκτήτη, Ολυμπία Οδό ΑΕ, να παρακολουθεί τηλεμετρικά τις υπάρχουσες ρωγμές.

Σήραγγα Κλοκόβας

Κατά τη διάρκεια του 2015 και του 2016, η NEOTEK προμήθευσε την εταιρεία TEΡNA Α.Ε. πάνω από 400 όργανα γεωτεχνικής παρακολούθησης, όπως κυψέλες πίεσης, πιεζόμετρα, παραμορφωσίμετρα δονούμενης χορδής και κυψέλες φορτίου για την παρακολούθηση της σήραγγας κατά τη διάρκεια των διαφόρων κατασκευαστικών φάσεων.

Πανάγιος Τάφος

Για την ανακατασκευή του μνημείου του Ιερού Πανάγιου Τάφου που ανέλαβε το ΕΜΠ το 2016, η ΝΕΟΤΕΚ προμήθευσε στο Ελληνικό Ορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων ένα σύστημα δυναμικής παρακολούθησης της δομικής υγείας, ένα πολυκαναλικό ασύρματο σύστημα για την παρακολούθηση της επιφανειακής θερμοκρασίας και της σχετικής υγρασίας, και μια φορητή μονάδα υπερηχητικής τομογραφίας για την αξιολόγηση της δομικής…

Υ/Η Φράγματα ΔΕΗ

Το 2016 η ΝΕΟΤΕΚ προμήθευσε και εγκατέστησε ψηφιακούς επιταχυνσιογράφους τελευταίας τεχνολογίας για την παρακολούθηση της δομικής απόκρισης κατά τη διάρκεια σεισμών σε επτά υδροηλεκτρικά φράγματα της ΔΕΗ σε όλη την Ελλάδα. Η ΝΕΟΤΕΚ προμηθεύει συστήματα επιταχυνσιογράφων σε Υ/Η Φράγματα της ΔΕΗ για αρκετές δεκαετίες.

Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος

Κατά τη διάρκεια της φάσης κατασκευής ενός σημαντικού έργου ανάπτυξης στην Αθήνα, η ΝΕΟΤΕΚ προμήθευσε κι εγκατέστησε το 2013 ένα εδαφικό εκτασιόμετρο για την παρακολούθηση πιθανών παραμορφώσεων του τεχνητού λόφου, ένα σύστημα παρακολούθησης παραμόρφωσης/φορτίου που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της φάσης αφαίρεσης της στήριξης της οροφής με θόλο από ηλιακούς συλλέκτες το 2015, και υποστήριξε…

Νέα Οδός

Το πρώτο σύστημα Weigh-in-Motion (Ζύγιση εν κινήσει) στην Ελλάδα προμήθευσε και εγκατέστησε το 2015 η NEOTEK κοντά στην Αυλώνα στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, για να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τα δεδομένα κάθε οχήματος (βάρος, ταχύτητα & μήκος άξονα), ακόμη και κατά την διέλευσή τους σε υψηλές ταχύτητες. Το W.I.M μπορεί να συζευχθεί με σύστημα οπτικής παρακολούθησης…

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ – Γραμμή 3

Από το 2013 έως τις αρχές του 2017, η ΝΕΟΤΕΚ προμήθευσε εκατοντάδες όργανα γεωτεχνικής παρακολούθησης στους 6 νέους σταθμούς και τα φρεάτια της σήραγγας TBM της γραμμής επέκτασης του μετρό της Αθήνας στον Πειραιά. Μια ποικιλία αισθητήρων, που συμπεριλαμβάνει: παραμορφωσίμετρα δονούμενης χορδής, ρωγμομέτρα, κλινόμετρα, κυψέλες φορτίου, εκτασιόμετρα γεωτρήσεων πολλαπλών σημείων, φορητά κλισιόμετρα σε σωλήνες γεωτρήσεων, μόνιμα…

Τάφος Αμφίπολης

Στα τέλη του 2015, η ΝΕΟΤΕΚ προμήθευσε και εγκατέστησε ένα σύστημα παρακολούθησης της στατικής δομικής απόκρισης των μεταλλικών στελεχών της διάταξης σταθεροποίησης που εγκαταστάθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκσκαφής. Ένα κεντρικό καταγραφικό  δεδομένων συλλέγει μετρήσεις από παραμορφωσίμετρα, θερμόμετρα περιβάλλοντος και ρωγμόμετρα. Το 2019 πραγματοποιήθηκε επέκταση του συστηματος με επιπλέον αισθητήρες παρακολούθησης κλίσεων, επιταχύνσεων, φορτίου…