Ρεβυθούσα, 3η Δεξαμενή LNG

Στις αρχές του 2015, η NΕΟΤΕΚ προμήθευσε και επόπτευσε την εγκατάσταση των γεωτεχνικών οργάνων, δηλαδή κυψελών φορτίου και εκτασιομέτρων πολλαπλών σημείων γεωτρήσεων, που χρησιμοποιήθηκαν στην παρακολούθηση της κατασκευής της 3ης δεξαμενής υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Φράγμα Βαλσαμιώτη

Στις αρχές του 2014, η ΝΕΟΤΕΚ προμήθευσε και εγκατέστησε ένα πολυκαναλικό επιταχυνσιογράφο για την παρακολούθηση, μέσω τηλεμετρίας, της δυναμικής δομικής απόκρισης του φράγματος. Το προηγούμενο έτος, διατέθηκαν πιεζόμετρα δονούμενης χορδής για τη μέτρηση της πίεσης των πόρων του νερού σε επιλεγμένες θέσεις.

Ναός Επικούριου Απόλλωνος

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών ανέθεσε στην εταιρεία μας την προμήθεια και τη θέση σε λειτουργία ενός δικτύου ψηφιακών τριαξονικών επιταχυνσιογράφων που εγκαταστάθηκε σε επιλεγμένα σημεία των ερειπίων του ναού για την παρακολούθηση των επιπτώσεων των σεισμών στην ακεραιότητα του μνημείου, που αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO από το 1986.

Εργαστήριο ΝΑΜΑ LAB

Στα τέλη του 2009 η ΝΕΟΤΕΚ προμήθευσε και εγκατέστησε πλήρες εργαστηριακό εξοπλισμό για τη δοκιμή αδρανών υλικών, εδάφους, σκυροδέματος, βράχων και ασφαλτικών, συμπεριλαμβανομένων αυτοματοποιημένων τριαξονικών δοκιμών, δοκιμών άμεσης διάτμησης και κορεσμού, CBR και Marshall, πρέσα σκυροδέματος με παρακολούθηση ελαστικών ορίων πετρωμάτων, PSV, AAV κ.ά. Για επιτόπιους ελέγχους, διατέθηκαν φορητές συσκευές μη καταστροφικών ελέγχων, καθώς και εξοπλισμοί…

Εργαστήριο ΕΔΑΦΟΣ

Στα μέσα του 2009, η ΝΕΟΤΕΚ προμήθευσε σε ιδιωτικό εργαστήριο στην Αθήνα και εγκατέστησε ένα πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα Τριαξονικής Δοκιμής, αυτοματοποιημένα οιδήμετρα (συσκευές στερεοποίησης), μηχανή δακτυλιοειδούς διάτμησης, σύστημα ελέγχου CRS, και κεντρική μονάδα λήψης μετρήσεων με ειδικό λογισμικό.

Εργαστήριο Γεωδομή

Το παραπάνω γεωτεχνικό εργαστήριο εξοπλίστηκε πλήρως από τη NEOTEK στα τέλη του 2007. Η προμήθεια και εγκατάσταση περιλάμβανε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα Τριαξονικής δοκιμής, Οιδήμετρα, μηχάνημα δοκιμής CBR, ψηφιακή μηχανή Διάτμησης, μηχανή Ανεμπόδιστης θλίψης, αυτόματη Μηχανή Θλίψης δοκιμίων σκυροδέματος κ.ά.

Εργαστήριο GeoStand

Η ΝΕΟΤΕΚ προμήθευσε και εγκατέστησε στη Geostand στην Αθήνα πλήρως εξοπλισμένο γεωτεχνικό εργαστήριο για αδρανή υλικά, εδάφη, κονιάματα, σκυρόδεμα και ασφαλτικά υλικά, καθώς και φορητές συσκευές μη καταστροφικών επί τόπου δοκιμών, στα μέσα του 2006.

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

Στις αρχές του 2008, η ΝΕΟΤΕΚ προμήθευσε και εγκατέστησε μια τριαξονική τράπεζα προσομοίωσης σεισμών εμβαδού 12m² και χωρητικότητας 20 ατόμων, η οποία χρησιμοποιείται για εκπαιδευτικούς σκοπούς για σχολεία και ενδιαφερόμενους επισκέπτες του Μουσείου.

Moυσείο Φυσικής Ιστορίας Λέσβου

Στο τέλος του 2008 παραδόθηκε και εγκαταστάθηκε μια Σεισμική Τράπεζα στο Μουσείο. Το μέγεθος της είναι 2m x 4m, έχει χωρητικότητα 20 ατόμων και 2,5 βαθμούς ελευθερίας, παρέχοντας στους μαθητές και τους επισκέπτες μια βασική εκπαίδευση σχετική με την ανθρώπινη αντίδραση σε σεισμούς κατά τις προσομοιώσεις γνωστών γεγονότων.

Neotek at 3rd European Regional Conference of IAEG

3o Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Συνέδριο της IAEG Αθήνα

Αθήνα, 6-10 Οκτωβρίου 2021 | Ξενοδοχείο Divani Caravel Η NEOTEK θα συμμετέχει ως εκθέτης στο 3ο Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Μηχανικής Γεωλογίας που διοργανώνεται από τον Εθνικό Όμιλο IAEG Ελλάδος και λαμβάνει χώρα στο ξενοδοχείο Divani Caravel στην Αθήνα. Θα χαρούμε να σας καλωσορίσουμε στο περίπτερό μας και να σας ενημερώσουμε για τις…