Δοκιμές Εδαφομηχανικής

Δοκιμές Βραχομηχανικής

Συσκευή σημειακής φόρτισης, φορητή συσκευή διάτμησης, δοκιμές απότριψης αδρανών, δοκιμή Brazilian, κυψέλες Hoek, ενοργανωμένες κυψέλες Hoek, σύστημα τριαξονικής δοκιμής σε υψηλές πιέσεις, συστήματα ανακυκλιζόμενων-δυναμικών δοκιμών, αισθητήρες ακουστικών εκπομπών, μηχανές θλίψης και συστήματα λόγου Poisson

Δοκιμές Σκυροδέματος

Δοκιμές αδρανών

Δοκιμές Ασφαλτικών

Φυγοκεντρικοί διαχωριστές, φυγοκετρικοί διαχωριστές συνεχούς ροής, δοκιμή Marshall, μήτρα δοκιμίου Marshall, κόπανος Marshall, χειροκίνητο και αυτόματο πενετρόμετρο, συσκευή Ring & Ball

Δοκιμές κονιαμάτων

Περιεκτικότητα σε αέρα, δοκιμή Le Chatelier, δοκιμή Vicat, κώνος ροής, τράπεξα εξάπλωσης, δονητική τράπεζα πρισματικών δοκιμίων, μήτρες δοκιμίων, μίξερ

Δοκιμές Οδοστρώματος

Μέτρηση υφής, δοκός Benkelman, κυλιόμενος ευθύς κανόνας, μη-πυρηνική μέθοδος πυκνότητας/υγρασίας, μέτρηση ολισθηρότητας με εκκρεμές

Παρελκόμενα δοκιμών

Ζυγοί και βάρη δοκιμών, ξηριαντήρια, υδατόλουτρα, θερμόμετρα, θερμαντικές πλάκες, γυάλινα και πλαστικά εργαστηριακά σκεύη, σέσσουλες, σπάτουλες, χρονόμετρα, δίσκοι και χημικά υλικά