FLAC2D

Λογισμικό αριθμητικής μοντελοποίησης 2D για τη γεωτεχνική ανάλυση εδάφους και πετρωμάτων, με εισαγωγή ή όχι δομικών στοιχείων.

FLAC3D

Λογισμικό τρισδιάστατης ανάλυσης βασιζόμενο στη μέθοδο των πεπερασμένων διαφορών που επιλύει τα προβλήματα γεωτεχνικής μηχανικής και φυσικών καταστροφών, ορυχείων – μεταλλείων και διαχείρισης απορριμμάτων.

PFC

Κώδικας που χρησιμοποιείται για την ανάλυση, τον πειραματισμό και την έρευνα σε όλους τους τομείς όπου διερευνάται η αλληλεπίδραση διακριτών στοιχείων με μεγάλη παραμόρφωση ή/και θραύση

UDEC

Λογισμικό 2D που βασίζεται στη μέθοδο του διακριτού στοιχείου, ειδικά κατάλληλο για την μοντελοποίηση διαρρηγμένων βραχωδών συστημάτων υποκείμενων σε στατικά ή δυναμικά φορτία.

3DEC

Λογισμικό τρισδιάστατων αναλύσεων που βασίζεται στη μέθοδο του διακριτού στοιχείου, ιδιαίτερα κατάλληλο για τη μοντελοποίηση συστημάτων διαρρηγμένων βραχωδών συστημάτων υποκείμενων σε στατικά ή δυναμικά φορτία.

Griddle

Εύκολo στη χρήση λογισμικό μοντελοποίησης για πολύπλοκες προσομοιώσεις. Απαιτεί ελάχιστες παραμέτρους εισόδου από το χρήστη για την παραγωγή υψηλής ποιότητας μοντελοποίησης επιφανειών και όγκου.

TALREN

Λογισμικό για τον έλεγχο ευστάθειας φυσικών πρανών, ορυγμάτων και επιχωμάτων καθώς και πρανών φραγμάτων και αναχωμάτων. Λαμβάνει υπόψη διάφορους τύπους ενισχύσεων, όπως: αγκύρια και ηλώσεις εδάφους, πασσάλων και μικροπασσάλων, γεωϋφάσματα και γεωπλέγματα, ταινίες χάλυβα και πολυμερών.

FOXTA

Λογισμικό κατάλληλο για τη σχεδίαση θεμελιώσεων (επιφανειακών, βαθιών και πασσάλων – εσχάρας). Αυτό το λογισμικό επιτρέπει επίσης την αντιμετώπιση εδαφοπασσάλων, ομάδων πασσάλων κ.α.

K-REA

Λογισμικό για την ανάλυση τοίχων αντιστήριξης, συμπεριλαμβανομένων μερικών συντελεστών ασφαλείας και ελέγχων οριακής κατάστασης αστοχίας (ULS) σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 7.

SLAKE

Λογισμικό εξειδικευμένο στην ανάλυση του κινδύνου ρευστοποίησης των εδαφών που υφίστανται σεισμικά φορτία, με βάση τα αποτελέσματα των επιτόπου δοκιμών.

SCAGE

Λογισμικό για τη δομική ανάλυση τοίχων αντιστήριξης οπλισμένου σκυροδέματος σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 2.

STRATICAD

Λογισμικό εργαλείο για την αποτελεσματική σχεδίαση γεωτεχνικών δεδομένων σε περιβάλλον CAD.

Minefeed

Λογισμικό βάσης δεδομένων τεχνολογίας σύννεφου, καταχώρισης, αποθήκευσης και παρουσίασης γεωτεχνικών και τοπογραφικών μετρήσεων.