Μηχανές Στατικών Δοκιμών Υλικών

Ηλεκτρομηχανικές μηχανές ελέγχου εφελκυσμού, θλίψης και γενικών δοκιμών σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα

Μηχανές Δυναμικών Δοκιμών Υλικών

Ηλεκτροδυναμικές και σερβο-υδραυλικές μηχανές και συστήματα δοκιμών για ειδικές εφαρμογές σε πληθώρα υλικών.

Συστήματα Δοκιμών Υψηλών Φορτίων

Σερβοϋδραυλικά πλαίσια τεσσάρων στηλών, υψηλής ακαμψίας, δυναμικών φορτίων 1 έως 30 MN.

Σερβο-υδραυλικά Έμβολα

Απολύτως αξιόπιστα, μη ενεργοβόρα συστήματα που καλύπτουν από δυναμικές υψίσυχνες διεγέρσεις, ψευδο-δυναμικές καταστάσεις και ερπυσμό υπερ-ψαθυρών υλικών σε εφαρμογές Πολιτικού Μηχανικού, Αεροκατασκευών, Σιδηροδρόμων και Οχημάτων

Υδραυλική Ισχύς & Μετάδοση

Εκτεταμένη επιλογή συσκευών και εξαρτημάτων σχεδιασμένων για την αναβάθμιση της προστασίας, της αξιοπιστίας και της κατανάλωσης ενέργειας στην παραγωγή και παροχή υδραυλικής ισχύος όπως υδραυλικές αντλίες, υδραυλικοί διανομείς, σωληνώσεις και σταθερές μεταλλικές παροχές ισχύος, συσσωρευτές κλπ

Συστήματα Ελέγχου

Η τεχνολογία ελέγχου απόλυτης ακρίβειας είναι εντελώς αναγκαία για την επίτευξη επιτυχούς αποτελέσματος σε όλες τις μορφές μηχανικών ελέγχων. Οι Ψηφιακοί Ελεγκτές παρέχουν αξιόπιστο μονοκαναλικό ή πολυκαναλικό έλεγχο

Λογισμικά Ελέγχου

Πρωτοπόρα λογισμικά για ακριβείς και παραγωγικές δοκιμές. Βελτιώστε τις μηχανικές δοκιμές και προσομοιώσεις σας με τα πλέον ισχυρά παγκοσμίως, ευέλικτα και φιλικά στο χρήστη, λογισμικά εφαρμογών

Αρπάγες και Εξαρτήματα Δοκιμών

Εκτεταμένη ποικιλία αρπαγών και άλλων εξαρτημάτων δοκιμών για την εξασφάλιση ιδεατών συνθηκών δοκιμής για χρήση σε εργαστήρια ελέγχου υλικών σε όλο το βιομηχανικό φάσμα

Επιμηκυνσιόμετρα

Επιμηκυνσιόμετρα υψηλής απόδοσης για δυναμικούς ελέγχους εξαρτημάτων και υλικών συμπεριλαμβανομένων των προηγμένων σύνθετων υλικών σε υψηλές θερμοκρασίες, καθώς και για τη διερεύνηση της συμπεριφοράς των μετάλλων σε συνθήκες κόπωσης και θραύσης.

Συστήματα Περιβαλλοντικής Προσομοίωσης

Ακριβής και αξιόπιστη αναπαραγωγή των περιβαλλοντικών συνθηκών στο εργαστήριο. Τα υφιστάμενα συστήματα περιλαμβάνουν φούρνους υψηλών θερμοκρασιών, θαλάμους περιβαλλοντικών συνθηκών και δεξαμενές υγρών.

Κρουστικές και Δοκιμές Πτώσης

Συστήματα υψηλής αντοχής και αξιοπιστίας παρέχουν αποτελέσματα δοκιμής μετάλλων και πλαστικών σε κρούση. Τα συστήματα πίπτοντος βάρους διεξάγουν ευρείας κλίμακας δοκιμές μέσης ενέργειας επί υλικών, δοκιμίων και τελικών προϊόντων ποικίλων σχημάτων.

Ηλεκτρική Παρακολούθηση Ρωγμών

Συστήματα παρακολούθησης ανάπτυξης ρωγμών με τη μέθοδο πτώσης του ηλεκτρικού δυναμικού με ποικιλία παρελκομένων, περιφερειακών μονάδων ακροδεκτών και εξελιγμένων λογισμικών συλλογής δεδομένων.

Ειδικά Πλαίσια Δοκιμών

Μεταλλικές πλατφόρμες, έλεγχος πτερυγίων ανεμογεννητριών, πλαίσια δοκιμών, πλαίσια δοκιμών υψηλών φορτίων, καλύμματα υπογείων εγκαταστάσεων , κεκλιμμένες τράπεζες, δονητικές τράπεζες, τράπεζες απορρόφησης κραδασμών & ειδικές θεμελιώσεις απομόνωσης κραδασμών.