Στις αρχές του 2022 η ΝΕΟΤΕΚ προμήθευσε δύο φορητά συστήματα στατικής και δυναμικής ζύγισης οχημάτων στο σταθμό διοδίων Μοσχοχωρίου στη Λάρισα. Τα συστήματα εγκαταστάθηκαν στις εγκαταστάσεις του αποδέκτη, έγινε ρύθμιση, θέση σε λειτουργία και επίδειξη στους τελικούς χρήστες. Τα συστήματα θα χρησιμοποιηθούν από την Τροχαία Εθνικών Οδών για τον έλεγχο μεγάλων οχημάτων που ενδεχομένως να υπερβαίνουν το νόμιμο επιτρεπόμενο φορτίο.