Κατά τη διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης που ξεκίνησαν στα μέσα Μαρτίου 2023 στη Γέφυρα Σερβίων, αμέσως μετά την απαγόρευση της κυκλοφορίας λόγω κινδύνων πιθανής κατάρρευσης που εξέφρασαν οι ειδικοί, η ΝΕΟΤΕΚ προμήθευσε ένα ασύρματο σύστημα παρακολούθησης της συμπεριφοράς των υφιστάμενων ρωγμών. To σύστημα αποτελείται από εύκαμπτους αδιάβροχους αισθητήρες μετατόπισης και οι μετρήσεις μεταδίδονται ασύρματα μέσω πομπών σε έναν κεντρικό καταγραφικό σταθμό που βρίσκεται στο κατάστρωμα. Οι μετρήσεις είναι διαθέσιμες στους υπεύθυνους μηχανικούς 24/7 μέσω τηλεμετρίας GSM για συνεχή αξιολόγηση των εργασιών ενίσχυσης.