Στα τέλη του 2021, η ΝΕΟΤΕΚ προμήθευσε και παρέδωσε σε πλήρη λειτουργία Σερβοϋδραυλικό σύστημα δοκιμών δομικών στοιχείων, καθώς και υδραυλικό κύλινδρο διπλής ενέργειας 150 τόνων και διαδρομής 200χιλ. στο Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών.