Στα πλαίσια του έργου “Μέτρα Σταθεροποίησης Βραχωδών Πρανών Κάστρου Μονεμβασιάς”, η ΝΕΟΤΕΚ προμήθευσε και επέβλεψε την εγκατάσταση δικτύου ασύρματων ρωγμομέτρων και διαξονικών κλινομέτρων το Νοέμβριο 2022, που πραγματοποιήθηκε από εξειδικευμένους εναερίτες. Οι μετρήσεις λαμβάνονται σε  κεντρικό καταγραφικό τηλεμετρικό σύστημα με σκοπό την παρακολούθηση της συμπεριφοράς των βραχωδών πρανών μετά τα έργα σταθεροποίησης που εκτελεί η ανάδοχος εταιρία KONTOS ΚONCREATE ΑΤΕ.