Το 2021 η ΝΕΟΤΕΚ προχώρησε σε επέκταση του υφιστάμενου δικτύου επιταχυνσιομέτρων και γεωτεχνικών οργάνων του Φράγματος Δαφνοζωνάρας της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ. Το δίκτυο επιταχυνσιομέτρων επεκτάθηκε κατά ένα νέο αισθητήρα και ψηφιακή τερματική μονάδα, ενώ αναβαθμίστηκε το λογισμικό λήψης μετρήσεων δυναμικής παρακολούθησης του Φράγματος. Όσο αφορά τα γεωτεχνικά όργανα, προστέθηκαν τρία αρμόμετρα και ηλεκτρικό πιεζόμετρο, τα οποία εντάχθηκαν στο υπάρχον καταγραφικό σύστημα λήψης μετρήσεων.