Μηχανικές ιδιότητες

Μηχανή επιταχυνόμενης λείανσης, έλεγχος απότριψης αδρανών, έλεγχος θραύσης αδρανών, έλεγχος αντοχής σε κρούση, μηχανή κρούσης, μηχανή Los Angeles, μηχανή Micro-Deval, μέτρηση ολισθηρότητας αδρανών

Διαστάσεις και μορφή

Κόσκινα υγρού διαχωρισμού, μέτρηση επιμήκυνσης, δείκτης πλακοειδούς, κόσκινα πλέγματος, μετρητής σχήματος, συσκευή ισοδύναμου άμμου

Δειγματοληψία, Πυκνότητα και Υγρασία

Κιβώτια διαχωρισμού, διαχωριστές δείγματος, μέτρηση όγκου, κώνος απορρόφησης άμμου, μετρητές υγρασίας