Σεισμόμετρα

Επιφανειακά και σεισμόμετρα γεώτρησης, μονοαξονικά και τραξονικά, ευρέως φάσματος, για εφαρμογές σύντομης ή μακρόχρονης διάρκειας, συνδεδεμένα σε καταγραφικά υψηλής ευαισθησίας, χαμηλού θορύβου και κατανάλωσης

Επιταχυνσιογράφοι – Σεισμογράφοι

Καταγραφικά χαμηλής και υπερ-χαμηλής κατανάλωσης, υψηλής διακριτότητας, έτοιμα για σύνδεση σε δίκτυο για ταχεία ανάπτυξη στο πεδίο

Ψηφιακά καταγραφικά – Σεισμολογικά δίκτυα

Η χωρητικότητα των ψηφιακών καταγραφικών εξαρτάται από τον αριθμό των απαιτούμενων αισθητήρων σε ένα δεδομένο δίκτυο και κυμαίνεται από 4 έως 36 κανάλια

Λογισμικά επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων

Λογισμικά καθώς και εφαρμογές για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, ανάλογα με το σύστημα και την απαιτούμενη απόδοση. Λογισμικά προσαρμοσμένα σε ειδικές εφαρμογές.